Om klubben

Kallinge judoclub

Kallinge judoclub bildades i januari år 1981 efter att ha föregåtts av en särskild sektion inom Ronneby finska förening. Klubben har idag ett 30-tal aktiva medlemmar i olika åldrar och träningen bedrivs tre gånger i veckan av licensierade tränare i Ronnebys sporthall. Klubbens målsättning är att ge kvalificerad träning för såväl motionärer som de som vill tävla.

Klubben är Sveriges mest framgångsrika med sammanlagt fem landslagsdeltagare och vinnandet av medaljer på såväl nationell som internationell nivå, företrädelsevis inom Kata (teknisk uppvisning). I klubben finns även några av södra Sveriges högst graderade judokas (judoutövare).

Kallinge Judoclub tränar tre gånger i veckan enligt schemat. Till alla träningar kommer vi i tid för att visa varandra respekt, med uppsatt hår och kortklippta naglar för att undvika risken för skador både på sig själv och andra.

Judons värdegrund

Respekt

Att vara lyhörd, tålmodig och respektera anda människor

Artighet

Att alltid hälsa och vara hjälpsam och vänlig mot anda människor

Heder

Att hålla vad man lovar

Anspråkslöshet

Att vara självkritisk och inte skryta

Uppriktighet

Att säga vad man tycker utan att såra någon eller ljuga

Mod

Att göra det som är rätt även om det också finns rädsla

Självkontroll

Att i alla situationer kontrollera sitt uppförande och humör

Vänskap

Att skapa en miljö som motverkar negativt grupptryck och mobbning

Judo – Den mjuka vägen

I det medeltida Japan bildades många stridsskolor där man förfinade stridskonsten och det var under denna tid som jiujitsun grundlades. Under senare delen av artonhundratalet förlorade jiujitsun liten av sin popularitet och vid denna tid tränade en ung student vid namn Jigoro Kano vid ett flertal olika stridsskolor. Kano skapade ett slutet träningssystem genom att välja ut olika tekniker och valde att utesluta sparkar, slag och farliga grepp för att ge kampen en sportsligare och mer disciplinerad karaktär. Träningssystemet kallade han JUDO och dess syfte och yttersta mål var:

”Att lära sig hur fysisk kraft skall användas mest effektivt. Träningen i judons anfall- och försvarsmetoder utvecklar kropp och själ. Rörelseträningens mentala innehåll blir ett med den egna personligheten. Individen utvecklas på detta sätt och kommer att bidra med något värdefullt till den mänskliga gemenskapen.” Jigoro Kano

Judon kom till Europa i början av 1900-talet och till Sverige år 1957. År 1964 blev judon en olympisk gren och man uppskattar antalet judoutövare i världen till cirka fyrtio miljoner människor enligt den internationella judofederationen

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?