Medlemsavgift: Medlemsavgiften för 2018 är 200kr för alla medlemmar och ska betalas in så snart som möjligt på det nya året.

Träningsavgift:Träningsavgiften betalas per termin och uppgår för barn (upp till 18 år) till 200kr och för vuxna (from det år man fyllt 18 år) till 300kr. Träningsavgiften betalas i början på varje ny termin.

För VT 2018 innebär det att ett barn skall betala totalt 400kr i medlems och träningsavgift och en vuxen ska betala 500kr. När HT 2017 drar igång i Augusti skall sedan endast ny träningsavgift betalas om man redan har betalat medlemsavgiften.

Familjemedlemskap: Är man flera medlemmar i en familj som tränar Judo kan man välja att betala för ett familjemedlemskap. Det kostar totalt för alla inom samma familj 1250kr/år. Då ingår både medlemsavgift och träningsavgift. Glöm inte att meddela in personnummer på alla familjemedlemmar som ska ingå i familjemedlemskapet till klubben.

Betalning görs till klubbens bankgironummer 163-7867. Glöm inte skriva meddelande på inbetalningen. (T.ex: medlemsavgift Håkan Kroon, 690610-xxxx)

Klubben har också ett swish-nr som alla som har anslutit sig till swish kan betala till: 1236342711. Lägg gärna in detta nummer på kontakter i din mobil för att på ett enkelt och smidigt sätt kunna betala t.ex dräkter eller framtida startavgifter för tävlingar etc.