Kallinge Judoclub inbjuder till årsmöte lördagen den 14/3 2009.
Vi träffas i lokalen klockan 13.00.

På dagordningen:

 • Mötets öppnande
 • Mötets behöriga utlyses
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
  Val av 2 justerare samt 2 rösträknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomiredovisning
 • Revisionsredovisning
 • Styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av styrelse
 • Medlems- och träningsavgifter
 • Milersättning
 • Tränarersättning
 • Motioner
 • Övriga frågor

Förslag, motioner eller frågor lämnas till tränarna.

Alla är hjärtligt välkomna!
Vi bjuder på fika.