You are currently browsing the monthly archive for februari 2016.

Måndagen den 29:e februari kl 19:30 i Ronneby Sporthall. Rummet vid cafeterian.

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2   Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§3   Fastställande av dagordning och övriga frågor

§4   Val av mötesordförande

§5   Val av mötessekreterare

§6   Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar dagens protokoll, samt val av två rösträknare

§7   Godkännande av verksamhetsberättelse för 2015

§8   Godkännande av den ekonomiska redovisningen för 2015

§9   Godkännande av revisionsberättelsen för 2015

§10   Frågor om styrelsens ansvarsfrihet för 2015

§11   Val av styrelse

§12   Medlems och träningsavgifter

§13   Milersättning

§14   Tränarersättning

§15   Motioner

§16   Övriga frågor

§17   Mötets avslutande

Träningstider för 2018

Måndagar & onsdagar
Barn och nybörjare upp till vitt bälte med gult sträck kl 17:30-18:30.
Andra gruppen för gulbältare och vuxna kl 18:30-20:00.

Vi tränar även lördagar
kl. 12:00-13:00 och då alla åldrar samtidigt.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 310 andra följare

%d bloggare gillar detta: