En sammanfattning från Nordiska Öppna finns nu att läsa under Tävla.