Kallinge JudoClubs årsmöte hålls den 9 mars kl 18.30 i sporthallen.
Motioner meddelas till ordförande Markku Pihl, tel 0730-69 78 69 eller 0760-40 53 98.

Välkommen!