Under sportlovsveckan (v 8 ) är det ingen ordinarie träning.
Träningen börjar igen måndag 1 mars.