Vuxengruppen har slagits ihop med den äldre barngruppen, vilket innebär att alla över 11 år tränar kl 19.00-20.00.
Lördagsträningen sker endast vissa veckor. De veckor det blir någon lördagsträning, får ni veta det på träningspassen innan.